Grønne konferanser

I et samarbeid mellom hotellet og kunden, er målet å redusere klima- og miljøbelastningen til arrangementet.

I et samarbeid mellom hotellet og kunden, er målet å redusere klima- og miljøbelastningen til arrangementet.

Grønne konferanser

Desember 2015 ble Grand Hotel Terminus og Augustin Hotel sertifiserte leverandører av Grønne Konferanser!

Hotellene er sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn og kan tilby grønne konferanser med økologiske alternativ, minimalt med rødt kjøtt og tilpasset meny etter WWF sin sjømatguide. For å kunne arrangere grønn konferanse må dere som bestiller være miljøsertifisert eller dokumentere at dere jobber for å bli det.

Grønne konferanser

Bransjekravet Grønne konferanser ble lansert i 2012 med Miljøfyrtårnsertifiserte hotell som målgruppe. Grønne konferanser strekker seg lengre enn konvensjonelle «grønne» konferanser. For å kunne arrangere Grønne konferanser må også de som bestiller være miljøsertifisert eller dokumentere at de jobber for å bli det. Slik sett stiller tilbyder av Grønne konferanser og bestiller (kunden) større krav til hverandre.

I et samarbeid mellom hotellet og kunden, er målet å redusere klima- og miljøbelastningen til arrangementet. Vi anbefaler at samtlige av konferansedeltagerne benytter seg av kollektivtransport eller sykkel. Reiser du kollektivt og i tillegg bor hos oss, setter du minst mulig miljømessig fotavtrykk. Begge våre hoteller ligger sentralt i Bergen. Samme hvilket transportmiddel du velger, er det kort vei til våre hoteller. En egen sjekkliste som følger krav til grønne konferanser må fylles ut i forkant, for å påse at kravene følges (se knapp under). 

Alle våre konferanser blir gjennomført i tråd med disse retningslinjene, som innebærer blant annet fokus på økologisk mat, minimal bruk av rødt kjøtt, og menyer tilpasset sjømatguiden til WWF. Alle kan arrangere konferanse hos oss, men for å dokumentere konferansen som «Grønn», må arrangøren enten være miljøsertifisert eller dokumentere at det jobbes for å bli det. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon. 

Miljøfyrtårn

Augustin ble miljøsertifisert i 2001. Ved å gå fra oljefyr til fjernvarme i 2016 sparte vi luften i Bergen sentrum for mange tonn med utslipp årlig. Vi har jaktet på og fjernet alle former for engangsartikler, redusert våre avfallsmengder og økt gjenvinningsgraden. Vi har investert i SD - styring av energien og har redusert forbruket betydelig. Gamle møbler er blitt restaurert i stedet for å kjøpe nye. Vi benytter miljømerkede produkter i renhold og drift og har økologiske matvarer som en naturlig del av frokosttilbudet. Mattilbudet er hovedsakelig basert på kortreiste, lokale råvarer, og selvfølgelig er alt laget fra grunnen av ved vårt flotte kjøkkenteam. Som gjest kan du gratis låne en av våre bysykler og komme deg fram på en sunn og god måte både for deg og miljøet.

Den 17. juni 2009 fikk Grand Terminus sitt synlige bevis på at hotellet er av god miljøklasse. Hotellet har nesten null utslipp til luft da vi er tilknyttet fjernvarme fra BKK. Nå har vi redusert avfallsmengden og investert i SD-styring av energibruken og har fortsatt områder der vi skal bli enda bedre. Vi synes likevel vi har langt og er stolte over å ha fått Miljøfyrtårnseritifikatet. Ta toget og bo på Grand Hotel Terminus - og du har en bærekraftig reise! 

Nye hoteller 2017

I 2017 åpnet vi fasjonable Bergen Børs og moderne Zander K. Begge hoteller er i gang med sin sertifisering, og vi håper å kunne lansere disse som Miljøfyrtårn om ikke lenge.